Trefal, spol. s r.o. na Firmy.cz

 • IMG 2223s
 • IMG 2244s
 • obrabeni a svarovani
 • tlakova filtrace
 • elektro2
 • hasici system
 • Strojní konstrukce - vlastní konstrukční kancelář ...
 • Zpracování materiálů: obrábění, svařování, ohýbání, vrtání, broušení, leštění ...
 • Zpracování materiálů: obrábění, svařování, ohýbání, vrtání, broušení, leštění ...
 • Tlaková filtrace - mikrofiltrace mycí kapaliny ...
 • Elektro konstrukce - PLC řízení strojů se specializací na Siemens LOGO, výroba certifikovaných nerezových rozvaděčů ...
 • Automatické hasící zařízení - určeno k zamezení vzniku požáru při technologických procesech odmašťování a konzervaci dílů ...
 • ÚVOD
 • Výroba
 • Další výrobky
 • Automatické hasící zařízení

Automatické hasící zařízení

Tisk -

Automatické hasící zařízení

je určeno k zamezení vzniku požáru při technologických procesech odmašťování a konzervaci dílů v kovových vanách s uzavíratelným víkem.

AHZ je konstruováno jako sestava systému požární ochrany (FPS), systému elektrické požární signalizace (FDAS), pomocných zařízení a stabilního hasícího zařízení (dále jen SHZ).

Mycí vana

je vyrobena z ocelového plechu spojeného vodotěsnými sváry. Ve vaně probíhají technologické procesy mytí nebo konzervace vkládaných dílů. Z důvodu zamezení ekologických škod v případě průsaku je vložena do tzv. záchytné vany. Tato je rovněž vyrobena z ocelového plechu svařeného vodotěsnými sváry. S ohledem na zvýšení bezpečnosti obsluhy při technologických procesech mytí a konzervace včetně ochrany před úrazem od pohybujícího se víka, jsou záchytné vany zvýšeny demontovatelnými kryty. Pro případ požáru jsou vnější stěny záchytných van obaleny sádrokartonovými deskami s výplní „Fire Stop“ spol. Knauf, uchycenými do speciální konstrukce. Požární odolnost takto konstruovaného systému je 45 min.

Víko

Na vanu dosedá bezpečnostní uzávěr tzv. víko. Konstrukce víka tvoří skořepina z obdélníkových trubek potažených plechem. Jeho pohyb ovládá dvojice hydraulických válců zavěšených mezi vanu a víko. Z vnější strany je na obě víka nanesen speciální nátěr spol. Izostav zaručující požární odolnost 30 min. Pohyb víka je prováděn pomocí hydraulické soustavy.

Stabilní hasící zařízení

(dále jen SHZ) Je samostatnou částí s vlastním režimem provozu a údržby. S ústřednou AHZ je propojeno napájecími kabely elektricky ovládaných ventilů (selenoidů) a manometrů udávajících stav tlaku plynu v lahvích. V zadní části obou van je umístěna hubice, kterou je do nádrží vháněn inertní hasící plyn v okamžiku akutního nebezpečí vzniku požáru. Plyn je přiveden potrubím od dvojice tlakových lahví s hasicím plynem. Lahve jsou opatřeny elektromagnetickými ventily (selenoidy), které po povelu z řídící jednotky vypustí hasící plyn do vany, ve které došlo k nebezpečí zapálení, nebo vzplanutí kapaliny. K vypuštění plynu dojde i v případně vzniku požáru v prostorách, kde jsou vany umístěny.

Soustava odsávání hořlavých par

V zadní části obou záchytných van je přírubou připojeno potrubí vedoucí k jednotce výkonného ventilátoru v požárně bezpečnostním provedení. Na jeho výstup navazuje potrubí odvádějící nasáté páry mimo budovu. Oba ventilátory jsou ovládány z řídící jednotky stroje na základě hraniční koncentrace hořlavých par nad hladinou některé z mycích van.

Bezpečnostní snímače

  Snímač zaplavení záchytné vany
od prosakující kapaliny z mycí vany.  
  Senzor koncentrace hořlavých par
jeho nastavení je rozdílné podle chemického složení použité kapaliny ve vaně.
  Snímače aktuální teploty kapaliny
ústředna údaje o stavu aktuální teploty kapalin hodnotí podle nastavené meze maximální teploty.
  Senzor plamene
je umístěn na vnitřní straně víka. Indikace plamene nad hladinou (vznícení par), aktivuje polovodičový senzor pracující v infračervené oblasti. 

Výstupy všech snímačů jsou propojeny s ústřednou kabely v chráničkách.

Ústředna

Je konstrukčně řešena jako skříň elektrického rozvaděče z nerezového plechu připevněna na kovovém stojanu. Skříň je z přední strany uzavřena dvířky. Proti neoprávněnému vstupu k silovým obvodům pod napětím je zabezpečena dvěma zámky. Proti vniknutí vlhkosti do vnitřních částí je mezi víkem a skříní vloženo těsnění. Ze stejných důvodů je vstup elektrické instalace do skříně přes kabelové průchodky.

Do dvířek jsou zabudovány vypínač napájení části obvodů z třífázové sítě, ovládací tlačítka a průhledy na zobrazovací jednotky aktuálního stavu nebezpečí vzniku požáru. 

 

Přihlášení.