• IMG 2223s
  • IMG 2233s
  • IMG 2238s
  • IMG 2244s

Konstrukce - strojníNejpodstatnější složku produkce společnosti Trefal spol. s r.o. je výroba mycích strojů. Zabýváme se tímto odvětvím průmyslu prakticky od vzniku firmy. Všechny uplynulé roky s sebou přinesly drahné množství zkušeností, které neustále prohlubujeme a jichž využíváme při další každodenní práci.  

Každý nový stroj, jenž opustí podnik, má svůj počátek v naší vlastní konstrukční kanceláři. Zde naši nynější konstruktéři navazují na práci svých předchůdců, upravují a vylepšují starší modely, ale také konstruují modely úplně nové. Snaží se tak vyhovět individuálním požadavkům zákazníků.
 

logo SolidWorks

Celý proces konstruování provádíme pomocí softwaru SolidWorks, který poskytuje široké spektrum nástrojů a výrazným způsobem usnadňuje, urychluje a zpřesňuje naši práci. Můžeme tak vidět celý produkt ve 3D modelu ještě před samotnou výrobou. Máme k dispozici nástroje pro simulaci zatížení součástí i sestav stroje, což urychluje proces navržení ideální konstrukce výrobku. Můžeme si také nasimulovat proudění kapalin a plynů a případně vhodně upravit jejich distribuci.

Výstupem je podrobná výrobní dokumentace, obsahující detailní technické výkresy součástí i celých sestav.

Import dokumentů

Pro import souborů do programu SolidWorks jsou ideální data s koncovkou: .SLDPRT ; .SLDASM případně .STEP ; .STP
Možností je ale mnohem víc. Nejlépe je domluvit se přímo s našimi konstruktéry 

Přihlášení.